UPS > SICON > CMS 50_800 KVA

مشخصات کلی (CMS 50-800KVA)
  • یو پی اس ماژولار
  • قابل ارائه در توانهای ۵۰,۱۰۰,۱۵۰,۲۵۰,۳۵۰,۵۰۰,۸۰۰  کاوا
  • متشکل از ماژولهای با توان ۵۰،۱۰،۲۵ کاوا
  • ورودی و خروجی سه فاز
  • ضریب توان خروجی ۰.۹
  • راندامن ۹۵%
  • حداقل THD در بارهای خطی و غیر خطی
  • قابلیت تقسیم جریان ورودی و خروجی هر ماژول
فهرست