باتری

باتری های سیلد لید اسید دارای طول عمر طولانی، دشارژ خود به خودی پایین، قابلیت شارژ و دشارژ بالا، استاندارد و گواهینامه  ، حداقل تأثیرپذیری از پارامترهای محیطی و قابل استفاده در UPS، سیستم های مخابراتی، نیروگاهی و امنیتی و …

فهرست