UPS > SICON > DSM 20_400 KVA

مشخصات کلی ( dsm 20-400 kva)
  • ONLINE
  • ورودی و خروجی سه فاز
  • راندمان بسیار بالا بیش از ۹۵ درصد
  • حداقل هارمونیکهای جریان در ورودی
  • دارای حداقل THD در بارهای خطی و غیرخطی
  • ضریب توان ۰.۹
  • قابلیت پارالل تا ۶ دستگاه
  • سیستم کنترل مبتنی بر DSP
فهرست