محصولات UPS

یوپی اس (UPS) منبع تغذیه الکترونیکی است که وظیفه اصلی آن ، تامین بدون وقفه ی انرژی مورد نیاز تجهیزات می باشد، این سیستم بین برق شهر و دستگاه مصرف کننده قرار می گیرد و علاوه بر تثبیت و تنظیم برق شبکه مانع از نفوذ نویز و اختلالات شبکه به تجهیزات حساس مصرف کننده می گردد. همچنین یوپی اس به عنوان منبع توان بدون وقفه با استفاده از انرژی ذخیره شده در باتری، برق مورد نیاز تجهیزات مصرف کننده را تامین می کند.

 

فهرست