UPS > ABB (NEWAVE) > CONCEPT POWER

مشخصات کلی (Conceptpower DPA 150kva)
 • یو پی اس ماژولار
 • ورودی و خروجی سه فاز
 • راندمان ۹۵.۵٪
 • ایده آل جهت دیتاسنترهای بزرگ
 • سطح DC متغیر و در اختیار مصرف کننده
 • قابلیت پارالل تا ۶ دستگاه (۱۸ ماژول)ْ حداکثر ۹۰۰kva
 • متشکل از ماژولهای ۳۰,۴۰,۵۰kva
 • حداقل THDدر بارهای خطی و غیرخطی
 • بهره گیری از سیستم PFC
 • بهره گیری از تکنولوژی HIGH FREQUENCY I.G.B.T  با مدولاسیون عرض پالس PWM
 • پاورفاکتور ورودی ۹۹٪
مشخصات کلی (Conceptpower DPA 250kva)
 • یو پی اس ماژولار
 • ورودی و خروجی سه فاز
 • راندمان ۹۵.۵٪
 • ایده آل جهت دیتاسنترهای بزرگ
 • سطح DC متغیر و در اختیار مصرف کننده
 • قابلیت پارالل تا ۶ دستگاه (۳۰ ماژول)ْ حداکثر ۱۵۰۰kva
 • متشکل از ماژولهای ۳۰,۴۰,۵۰kva
 • حداقل THDدر بارهای خطی و غیرخطی
 • بهره گیری از سیستم PFC
 • بهره گیری از تکنولوژی HIGH FREQUENCY I.G.B.T  با مدولاسیون عرض پالس PWM
 • پاورفاکتور ورودی ۹۹٪
مشخصات کلی (Conceptpower DPA 500kva)
 • یو پی اس ماژولار
 • ورودی و خروجی سه فاز
 • راندمان ۹۶٪
 • ایده آل جهت دیتاسنترهای بزرگ
 • سطح DC متغیر و در اختیار مصرف کننده
 • قابلیت پارالل تا ۶ دستگاه (۳۰ ماژول)ْ حداکثر ۳MVA
 • متشکل از ماژولهای ۱۰۰KVA
 • حداقل THDدر بارهای خطی و غیرخطی
 • بهره گیری از سیستم PFC
 • بهره گیری از تکنولوژی HIGH FREQUENCY I.G.B.T  با مدولاسیون عرض پالس PWM
 • پاورفاکتور ورودی ۹۹٪

 

فهرست