به ماهان کنترل شرق خوش آمدید.

نمایندگی انحصاری صنایع پرسو الکترونیک

    

نماینده انحصاری یو پی اس(UPS) پُرسو الکترونیک، NEWAVE/ABB سوئیس، METASYSTEM ایتالیا، STATRON سوئیس و ... ؛؛ سیستم های اعلام سرقت پارادوکس PARADOX کانادا ؛؛ دوربین های مداربسته AXIS

محصولات

مشاهده محصولات

مشاهده محصولات

یوپی اس (UPS) منبع تغذیه الکترونیکی است که وظیفه اصلی آن ، تامین بدون وقفه ی انرژی مورد نیاز تجهیزات می باشد، این سیستم بین برق شهر و دستگاه مصرف کننده قرار می گیرد و علاوه بر تثبیت و تنظیم برق شبکه مانع از نفوذ نویز و اختلالات شبکه به تجهیزات حساس مصرف کننده می گردد. همچنین یوپی اس به عنوان منبع توان بدون وقفه با استفاده از انرژی ذخیره شده در باتری، برق مورد نیاز تجهیزات مصرف کننده را تامین می کند.

مشاهده محصولات

مشاهده محصولات

ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ UPS ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮق ﺷﻬﺮ اﻧﺮژی آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده می گردد. اﻣﺮوزه ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎﺗﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای UPS ﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮﻧﺪ ﺑﺎﺗﺮﯾﻬﺎی ﺧﺸﮏ ﺳﯿﻠﺪﻟﯿﺪاﺳﯿﺪ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮﯾﻬﺎی ﺗﺮ از ﻧﮕﻬﺪاری ﺑﺴﯿﺎر آﺳﺎﻧﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. وﻟﯿﮑﻦ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮﯾﻬﺎ ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ؛ اﯾﻦ ﺑﺎﺗﺮﯾﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ 12 وﻟﺘﯽ هستند.

مشاهده محصولات

مشاهده محصولات

در چند دهه اخير، سیستم های امنیتی و حفاظتي به منظور كاهش جرم و جنایت و سرقت اموال در حال افزايش بوده است. ضمن اين که امروزه سیستم های دوربین مداربسته (CCTV) و اعلام سرقت در مراكز کسب و کار و خانه ها نسبتا يك امر اساسي محسوب مي شوند در نتیجه، صاحبان ملک هاي تجاری و صاحب خانه ها در حال حاضر با انواع مختلفي از اين سيستم هاروبرو هستند كه بايد با توجه به نیازهای خود انتخاب مناسبي داشته باشند.

مشتریان ما

متتن جایگزین تصویرمتتن جایگزین تصویرمتتن جایگزین تصویرمتتن جایگزین تصویرمتتن جایگزین تصویرمتتن جایگزین تصویر متتن جایگزین تصویرمتتن جایگزین تصویرمتتن جایگزین تصویرمتتن جایگزین تصویر متتن جایگزین تصویر

اطلاعات تماس

  • تلفن: 9-38476090-051 همراه: 09904916090
  • خراسان رضوی، مشهد، بلوار احمد آباد، بلوار ابوذر غفاری
    ابوذر غفاری 13، شماره 120/3، طبقه دوم
  • ایمیل: info@mcscogroup.ir

در صورت تمایل به همکاری با شرکت ماهان کنترل شرق جهت تکمیل فرم درخواست همکاری کلیک نمایید.