به ماهان کنترل شرق خوش آمدید
نماینده انحصاری یو پی اس(UPS) پُرسو الکترونیک
NEWAVE/ABB سوئیس
METASYSTEM ایتالیا
STATRON سوئیس
سیستم های اعلام سرقت PARADOX کانادا
دوربین های مداربسته AXIS
محصولات
ups

UPS

UPSشرکت صنایع پرسو الکترونیک با تجربه بیش از دو دهه فعالیت در زمینه صنایع الکترونیک در سال ۱۳۷۰ تأسیس گردیده است. این شرکت علاوه بر در اختیار داشتن متخصصین و مسئولانی با درجات عالی علمی و تخصصی مرتبط…
www.mcscogroup.ir

Battery

باتری : ﺑﺎﺗﺮی ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻢ ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ UPS ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮق ﺷﻬﺮ اﻧﺮژی آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺑﺮق ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده می گردد. اﻣﺮوزه ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﺎﺗﺮﯾﻬﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای UPS ﻫﺎ ﻣﻮرد…
www.mcscogroup.ir

CCTV

اعلام سرقت / دوربین مداربسته : در چند دهه اخیر، سیستم های امنیتی و حفاظتی به منظور کاهش جرم و جنایت و سرقت اموال در حال افزایش بوده است. ضمن این که امروزه سیستم های دوربین مداربسته (CCTV)…
نمونه کارهای ما
تعمیر ، سرویس و نگهداری

سرویس، نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با هدف بررسی وضعیت موجود، به روزرسانی و حفظ تجهیزات درشرایط مطلوب انجام می شود به نحوی که افزایش بهره وری و کاهش فرسایش تجهیزات و در نتیجه کاهش هزینه های سنگین خرید و تعمیرات قطعه را به دنبال داشته باشد. واحد خدمات تعمیر، سرویس و نگهداری شرکت ماهان کنترل شرق با بهره گیری از کارشناسان متخصص و به روزترین تجهیزات فنی؛ افتخار همکاری با مجموعه های بزرگ دولتی و خصوصی بسیاری را دارد و آمادگی خود را جهت ارائه خدمات مذکور اعلام می دارد.

برخی از مشتریان ما
دعوت به همکاری

در صورت تمایل به همکاری با شرکت ماهان کنترل شرق جهت تکمیل فرم کلیک کنید.

فهرست