UPS > CENTIAL > PREMIUM TOWER 10_160 KW

مشخصات کلی ( premium tower 10-160kw )
  • ضریب توان خروجی یک
  • راندمان ۹۶.۶ درصد
  • قابلیت پارالل  Distributed Active Redundant Parallel Architecture
  • سطح DC متغیر و در اختیار مصرف کننده
  • مناسب برای استفاده در صنایع و دیتاسنترها
  • بهره گیری از فناوری High Ferequency I.G.B.T با مدولاسیون عرض پالس PWM
  • با قابلیت بهره گیری از سیستم PFC (Power Factor Correction)
  • دارای اعوجاج ولتاژ خروجی کمتر از ۳ درصد
  • سیستم ورودی برق DUAL
فهرست