مشخصات کلی (S7300  80-300KVA)

  • قابل ارائه در توانهای 80,60,100,125,160,50,200,250,300  کاوا
  •  ورودی سه فاز- خروجی سه فاز
  • ساختار Transformer base
  • راندمان بزرگتر از 94% (High Double Conversion Efficiency)
  • ضریب توان خروجی 0.8
  • ضریب توان ورودی 99%
  • بهره گیری از تکنولوژی HIGH FREQUENCY I.G.B.T  با مدولاسیون عرض پالس PWM
  • دارای قابلیت پارالل شدن تا 6 دستگاه
  • دارای اعوجاج ورودی کمتر از 3%