مشخصات کلی (CMS 50-800KVA)

  • یو پی اس ماژولار
  • قابل ارائه در توانهای 50,100,150,250,350,500,800  کاوا
  • متشکل از ماژولهای با توان 50،10،25 کاوا
  • ورودی و خروجی سه فاز
  • ضریب توان خروجی 0.9
  • راندامن 95%
  • حداقل THD در بارهای خطی و غیر خطی
  • قابلیت تقسیم جریان ورودی و خروجی هر ماژول