مشخصات کلی (DPA UPSCALE RI )

  • یو پی اس رکمونت
  • دارای ماژولهای 10 تا 20kva
  • قابلیت ارائه تا توان 80kva
  • قابلیت نصب در رکهای 19 اینچ
  • ورودی و خروجی سه فاز
  • ضریب توان خروجی یک
  • ضریب توان ورودی  0.99
  • راندمان 96 درصدی
  • پهنه وسیع ولتاژ ورودی
  • حداقل THD در بارهای خطی و غیر خطی