مشخصات کلی (Conceptpower DPA 150kva)

 • یو پی اس ماژولار
 • ورودی و خروجی سه فاز
 • راندمان 95.5٪
 • ایده آل جهت دیتاسنترهای بزرگ
 • سطح DC متغیر و در اختیار مصرف کننده
 • قابلیت پارالل تا 6 دستگاه (18 ماژول)ْ حداکثر 900kva
 • متشکل از ماژولهای 30,40,50kva
 • حداقل THDدر بارهای خطی و غیرخطی
 • بهره گیری از سیستم PFC
 • بهره گیری از تکنولوژی HIGH FREQUENCY I.G.B.T  با مدولاسیون عرض پالس PWM
 • پاورفاکتور ورودی 99٪

مشخصات کلی (Conceptpower DPA 250kva)

 • یو پی اس ماژولار
 • ورودی و خروجی سه فاز
 • راندمان 95.5٪
 • ایده آل جهت دیتاسنترهای بزرگ
 • سطح DC متغیر و در اختیار مصرف کننده
 • قابلیت پارالل تا 6 دستگاه (30 ماژول)ْ حداکثر 1500kva
 • متشکل از ماژولهای 30,40,50kva
 • حداقل THDدر بارهای خطی و غیرخطی
 • بهره گیری از سیستم PFC
 • بهره گیری از تکنولوژی HIGH FREQUENCY I.G.B.T  با مدولاسیون عرض پالس PWM
 • پاورفاکتور ورودی 99٪

مشخصات کلی (Conceptpower DPA 500kva)

 • یو پی اس ماژولار
 • ورودی و خروجی سه فاز
 • راندمان 96٪
 • ایده آل جهت دیتاسنترهای بزرگ
 • سطح DC متغیر و در اختیار مصرف کننده
 • قابلیت پارالل تا 6 دستگاه (30 ماژول)ْ حداکثر 3MVA
 • متشکل از ماژولهای 100KVA
 • حداقل THDدر بارهای خطی و غیرخطی
 • بهره گیری از سیستم PFC
 • بهره گیری از تکنولوژی HIGH FREQUENCY I.G.B.T  با مدولاسیون عرض پالس PWM
 • پاورفاکتور ورودی 99٪